Woonicoon en duurzaamheid

Woonicoon en duurzaamheid

" Voor een beter leven voor toekomstige generaties moeten we
  omkijken naar ons klimaat en een lange-termijn perspectief
  ontwikkelen. "

We zijn ons er van bewust dat de wereld snel aan het veranderen is, en dat klimaatverandering niet langer een “zorg voor later” is.

 

 

Introductie

 

Woonicoon en duurzaamheid

 

We zijn ons er van bewust dat de wereld snel aan het veranderen is, en dat klimaatverandering niet langer een “zorg voor later” is. Voor een beter leven voor toekomstige generaties moeten we omkijken naar ons klimaat en een lange-termijn perspectief ontwikkelen.

We zijn optimistisch over de toekomst en geloven dat het beschermen van onze planeet en betaalbaar wonen samen kunnen. Voor ons betekend een succesvol bedrijf runnen: elke dag verantwoordelijke keuzes maken!

Met het groeien van Woonicoon als bedrijf, nemen we meer verantwoordelijkheid voor de CO2-voetafdruk die we achterlaten tijdens productie-en leverproces van ons en onze leveranciers. Duurzaamheid moet een integraal begrip en onderdeel van het bedrijfsproces van Woonicoon worden. Wij geloven dat duurzaamheid en duurzaamheidsinitiatieven van grote waarden zijn. Verbeteringen op het gebied van duurzaamheid is niet alleen goed voor de wereld en natuur maar op de lange termijn resulteert het ook in kostenbesparing. We hebben verschillende focusgebieden bepaald om onze CO2-voetafdruk te verkleinen.

Met het groeien van Woonicoon als bedrijf, nemen we meer verantwoordelijkheid voor de CO2-voetafdruk die we achterlaten tijdens productie-en leverproces van ons en onze leveranciers.

 

Focusgebieden

 

  1. Energie
  2. Ontbossing
  3. Afval
  4. Transport

 

 

Ontbossing

Ontbossing is een significant klimaatprobleem, terwijl de vraag naar hout snel toeneemt. We vinden dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun aandeel hierin, en maatregelen moeten implementeren om ontbossing tegen te gaan.

We streven ernaar zo min mogelijk materiaal en middelen te gebruiken om onze producten te (laten)produceren, en kopen producten in van gerecycled hout. Een andere maatregel is het strict volgen van de Europese Houtverordening. Het doel van de Europese Houtverordening of EU Timber Regulation (EUTR) is om een halt toe te roepen aan de handel in illegaal hout naar de EU.

De grondstof-en productgroothandels van onze leveranciers zijn contractueel verplicht om vertrouwelijk informatie aangaande het vergaren van hout aan hen door te geven. Dit vormt de basis van de risicobeoordeling en bevoorradingsketen audits. We geven de voorkeur aan leveranciers die kunnen bewijzen en demonstreren dat hun producten afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen. Leveranciers kunnen dit doen door te laten zien dat ze voldoen aan bosbeheer-managementcertificeringsregelingen zoals de PEFC en de FSC keurmerken. PEFC is een internationaal keurmerk voor hout(producten) en papier. PEFC staat voor Programme for Endorsement of Forest Certification. FSC (Forest Stewardship Council) is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties.

Ons doel voor de toekomst is dat al onze producten gerecycled zijn of afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bosbeheer. Wij geloven erin dat zaken doen op een verantwoordelijke manier en het actief aanmoedigen en ondersteunen van het implementeren en gebruik maken van keurmerken in ontwikkelingslanden zoals Vietnam en India zal bijdragen aan positieve veranderingen.

Ontbossing is een significant klimaatprobleem, terwijl de vraag naar hout snel toeneemt. We vinden dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun aandeel hierin, en maatregelen moeten implementeren om ontbossing tegen te gaan.Energie

Het eerste focusgebied is energie. We streven ernaar onze energie gerelateerde uitstoot te minimaliseren door energiezuinig te zijn en groene energie te gebruiken. We verminderen, samen met onze leveranciers en partners, ons energieverbruik d.m.v. optimalisatie en efficiëntie.

Het huidige distributiecentrum, waar onze producten opgeslagen en verzonden worden, is geoptimaliseerd voor efficiëntie en energiebesparing. De distributiecentra en kantoren van zijn voorzien van LED lampen en sensoren om de verlichting automatisch aan/uit te laten gaan en zo alleen te gebruiken wanneer nodig.

Het huidige distributiecentrum voldoet aan de BREEAM “very good” kwalificatie. Het keurmerk BREEAM is het eerste wereldwijd toepasbare meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. 

Het eerste focusgebied is energie. We streven ernaar onze energie gerelateerde uitstoot te minimaliseren door energiezuinig te zijn en groene energie te gebruiken. We verminderen, samen met onze leveranciers en partners, ons energieverbruik d.m.v. optimalisatie en efficiëntie
Afval

Het verminderen van afval is een cruciale stap om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. We streven er voortdurend naar om de hoeveelheid, door(en voor) ons geproduceerd of gebruikt afval te verkleinen. Dit gebeurt niet alleen in de gebouwen van ons en onze leveranciers en partners door energie en water te besparen, maar ook door hergebruik en recycling van producten en materialen.

Onze leveranciers maken gebruik van een zogenoemde “reserve onderdelen voorraad”. Deze voorraad bestaat uit productonderdelen van door klanten geretourneerde producten. Deze onderdelen zijn niet beschadigd of zijn als nieuw gerepareerd. Wanneer een klant een bepaald onderdeel nodig heeft doordat deze bijvoorbeeld is beschadigd, kunnen we vaak een vervangend onderdeel opsturen/bezorgen. Hierdoor hoeft de klant geen nieuw product te kopen en wordt het product niet weggegooid.

Verder volgen onze leveranciers strikt de WEEE wetgevingen rondom afval verwerking en afvoer. WEEE is de afkorting van 'Waste Electrical and Electronic Equipment'. Dit is in het Nederlands 'Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur' (AEEA). WEEE is de gangbare naam voor de Europese richtlijn die de inzameling en recycling van deze afvalstroom reguleert. Om aan deze wetgeving te voldoen worden er terugnamesystemen, afvalverwerking en recycle werkzaamheden gefinancierd.

Er wordt verantwoordelijkheid genomen in het verzamelen en verwerken van geproduceerd afval en producten aan het eind van de levensduur. 

Het verminderen van afval is een cruciale stap om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. We streven er voortdurend naar om de hoeveelheid, door(en voor) ons geproduceerd of gebruikt afval te verkleinen. Dit gebeurt niet alleen in de gebouwen van ons en onze leveranciers en partners door energie en water te besparen, maar ook door hergebruik en recycling van producten en materialen.Transport

Een ander focusgebied is het transporteren van de producten. Om de transport uitstoot te verminderen, wordt er niet alleen naar de efficiëntie op het gebied van transport gekeken maar ook naar brandstofefficiënte vervoersmiddelen en alternatieve brandstoffen.

Één van de meest effectieve manieren is om meer producten te transporteren met minder brandstof door “smartpackaging” en het optimaal benutten van de pakket-en laadruimte. Er wordt ervoor gezorgd dat verpakking 100% “passend” zijn zodat we geen lucht naar onze klanten verzenden. Ons doel is om altijd maximaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte en/of het maximaal toegestane gewicht. De interne logistiek binnen de leveranciers, welke voor 99 procent via scheeps-en treinvervoer gaat, heeft een ruimtegebruik optimalisatie van 95 procent. De externe logistiek (naar de klant toe) heeft ook een ruimtegebruik optimalisatie van 95 procent, vergeleken met marktgemiddelde van 45 procent. Het retour transport heeft een ruimtegebruik optimalisatie van 60 procent.

Daarnaast wordt er gekeken naar alternatieve brandstoffen. Op dit moment rijden de trucks op Adblue diesel, een stap in de goede richting om uitstoot te verminderen. In de toekomst wordt er overwogen om over te gaan op duurzamere brandstoffen zoals LNG en elektrische trucks.

Een andere factor welke kan bijdragen aan het verminderen van het brandstofverbruik en uitstoot is het rijgedrag van de chauffeurs. De chauffeurs worden getraind in brandstofefficiënt rijden.

Een ander focusgebied is het transporteren van de producten. Om de transport uitstoot te verminderen, wordt er niet alleen naar de efficiëntie op het gebied van transport gekeken maar ook naar brandstofefficiënte vervoersmiddelen en alternatieve brandstoffen.